TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Tổng hợp các bài toán chuyển động – Toán lớp 5Hai vật chuyển động ngược chiều, 1 vật từ A với vận tốc v1, 1 vật từ B với vận tốc v2. Hai vật gặp nhau sau thời gian t, ta có: AB = (v1+ v2) x t.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *