Bài 7: Ôn tập tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của chúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *