3.11. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

 

Xem thêm: Phép chia phân số

Trên đây là các kiến thức cần nhớ và các bài tập ví dụ minh họa về nội dung của bài học Tính chất cơ bản của phép nhân phân số – toán cơ bản lớp 6.

Chúc các em học tập hiệu quả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *