TÀI LIỆU HỌC TOÁN LỚP 1 – QUYỂN 4 TRƯỜNG ARCHIMEDES

Bộ sách “Hướng dẫn học toán lớp 1 – Quyển 1,2,3,4” được biên soạn bởi trường Archimedes School, nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 1, cùng các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh bộ tài liệu hay để hướng dẫn các con học tốt bộ môn tiếng việt lớp 1.

 

 

Link Tải :  Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 tập 1 Cùng học để phát triển năng lực

 

Link Tải :  Sách giáo khoa Lớp 2 Quyển 1 Cùng học để phát triển năng lực

 

Link Tải :  Sách giáo khoa Lớp 3 Quyển 1 Cùng học để phát triển năng lực

Link Tải :  Sách giáo khoa Lớp 4 Quyển 1 Cùng học để phát triển năng lực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *