3.1. MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

 

BÀI TẬP VẬN DỤNG

BÀI TẬP CƠ BẢN

Bài 1:
Bài 2:

 BÀI TẬP NÂNG CAO

Bài 1:
Bài 2:

Xem thêm:

Trên đây là các kiến thức cần nhớ và các bài tập ví dụ minh họa về nội dung của bài học Mở rộng khái niệm phân số – toán cơ bản lớp 6.

Chúc các em học tập hiệu quả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *