Category Archives: GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN LỚP 7

7.10. ÔN TẬP CHƯƠNG VII

Hướng dẫn giải bài tập sgk toán lớp 7 tập 2 trang 87, 88. Bài [...]

7.9. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC

Hướng dẫn giải bài tập sgk toán lớp 7 tập 2 trang 83. Bài học [...]

7.8. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC

Hướng dẫn giải bài tập sgk toán lớp 7 tập 2 trang 79, 80. Bài [...]

7.6. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

Hướng dẫn giải bài tập sgk toán lớp 7 tập 2 trang 72, 73. Bài [...]

7.5. TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

Hướng dẫn giải bài tập sgk toán lớp 7 tập 2 trang 70, 71. Bài [...]

7.4. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC

Hướng dẫn giải bài tập sgk toán lớp 7 tập 2 trang 66, 67. Bài [...]

7.3. QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

Hướng dẫn giải bài tập sgk toán lớp 7 tập 2 trang 63, 64. Bài [...]

7.2. QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU

Hướng dẫn giải bài tập sgk toán lớp 7 tập 2 trang 59, 60. Bài [...]

7.1. QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC

Hướng dẫn giải bài tập sgk toán lớp 7 tập 2 trang 55, 56. Bài [...]

5.8. ÔN TẬP CHƯƠNG V

Hướng dẫn giải bài tập SGK toán lớp 7 tập 1 trang 103, 104. Bài [...]