Chủ điểm 2: Cánh chim hòa bình

Chủ điểm 3: Con người với thiên nhiên

Chủ điểm 4: Ôn tập giữa học kì I

Chủ điểm 5: Giữ lấy màu xanh

Chủ điểm 6: Vì hạnh phúc con người

Chủ điểm 7: Ôn tập cuối học kì I

Chủ điểm 8: Người công dân

Chủ điểm 9: Vì cuộc sống thanh bình

Chủ điểm 10: Nhớ nguồn

Chủ điểm 11: Ôn tập giữa học kì II

Chủ điểm 12: Nam và nữ

Chủ điểm 13: Những chủ nhân tương lai

Chủ điểm 14: Ôn tập cuối học kì II