Category Archives: CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO TOÁN LỚP 2

Bài 4: Bài tập tổng hợp

Bài tập tổng hợp - Toán nâng cao lớp 2. Bài 1: a) Viết số lớn [...]

Bài 3: Ôn tập về hình học

Ôn tập về hình học - Toán nâng cao lớp 2. Ví dụ 1: Đường [...]

Bài 2: Ôn tập về đại lượng

Ôn tập về đại lượng - Toán nâng cao lớp 2. Ki-lô-gam là một đơn [...]

Bài 1: Ôn tập về số học

Ôn tập về số học - Toán nâng cao lớp 2. Ví dụ 1: Viết các [...]

Bài 6: Nhận dạng số đếm đoạn thẳng, số hình tam giác, tứ giác, vuông, chữ nhật

Nhận dạng số đếm đoạn thẳng, số hình tam giác, tứ giác, vuông, chữ nhật [...]

Bài 5: Chuyển đổi số đo độ dài theo các đơn vị. So sánh và tính toán số đo độ dài

Chuyển đổi số đo độ dài theo các đơn vị. So sánh và tính toán [...]

Bài 4: Thực hành cộng, trừ các số có ba chữ số

Thực hành cộng, trừ các số có ba chữ số - Toán nâng cao lớp [...]

Bài 2: Đọc, viết số, tách cấu tạo số thành tổng trăm, chục, đơn vị. Ứng dụng để lập số

Đọc, viết số, tách cấu tạo số thành tổng trăm, chục, đơn vị. Ứng dụng [...]

Bài 6: Giải toán, đặt đề toán liên quan đến phép nhân và phép chia

Giải toán, đặt đề toán liên quan đến phép nhân và phép chia - Toán [...]