Category Archives: ÔN BÀI LÝ THUYẾT

1.2. Số hạng – Tổng

Toán lớp 2: Ôn tập các số đến 100. Biết vị trí và tên gọi [...]

2.21. Lít

Ôn bài lí thuyết toán lớp 2. Bài học Lít. Dạng 1: Đọc và viết [...]

3.4. 31 – 5

Ôn bài lí thuyết toán lớp 2. Bài học 31 - 5. Ví dụ 1: [...]

5.19. Một phần năm

Toán lớp 2: Bài học Một phần năm. Dạng 1: Kiểm tra một hình đã [...]

5.17. Một phần tư

Ôn bài lí thuyết toán lớp 2. Bài học Một phần tư. Hiểu được khái [...]

5.11. Một phần hai

Ôn bài lí thuyết toán lớp 2. Bài học Một phần hai. Kiểm tra một [...]

6.11. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Ôn bài lí thuyết toán lớp 2. Bài học viết số thành tổng các trăm [...]