21. ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5: Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài.

 

Bài 4. (Trang 29 VBT Toán 5)

Đường bộ từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1719km, trong đó quãng đường từ Hà Nội đến Huế dài 654km và quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng dài 103km. Hỏi:

a) Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải

Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài:

654 + 103 = 757 (km)

Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Mình dài:

1719 – 757 = 962 (km)

Đáp số: a)757km.

b)962km.

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 5: Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *