Trang chủ Hỏi đáp Câu hỏi của LÊ BÍCH NGỌC
 • LÊ BÍCH NGỌC

  16:15 27/04/2020

  Câu 10 : Tìm hai số chắn có tổng bằng 154 , biết giữa chúng có 4 số chẵn

  Toán lớp 4 LỚP 4
  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Đỗ Hằng

  16:28 27/04/2020

  Chào em! Hiệu hai số chẵn đó là: (4 + 1) x 2 = 10. Số lớn là: (154 + 10): 2 = 82 Số bé là: 154 – 82 = 72. Chúc em học tập tốt.

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • luuhoaithu

  09:02 11/08/2020

  Hiệu hai số chẵn đó là: (4 + 1) x 2 = 10. Số lớn là: (154 + 10): 2 = 82 Số bé là: 154 – 82 = 72.

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Nguyen Thanh Hung

  20:39 29/09/2020

  72 và 82

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Đỗ Minh Ngọc

  20:55 13/04/2021

  hiệu hai số là 2×5=10 số lớn là (154+10);2=82 số bé là 154-82=72

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • chu tiểu bình

  16:12 25/04/2021

  72

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Trần Thùy Dương

  15:20 17/05/2021

  Số bé :75 ;số lớn :79

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Lê Tiến Dũng

  14:45 05/06/2021

  Ngu thì chết chứ hỏi làm gì hả bạn

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Trần Đăng Khoa

  08:10 17/06/2021

  82 và 72

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Nguyen Thanh Dat

  13:59 02/08/2021

  72 và 82

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Trương Minh Toàn

  19:09 20/09/2021

  Vì giưa 2 số chẵn có 4 số chẵn : 2 x 4 =8 số chẵn lớn nhất : (154 – 8) : 2 = 81 số chẵn bé nhất : 154 – 81 = 73

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Huynh DT Trieu

  20:31 03/11/2021

  Hiệu của hai số là 2×5=10 số lớn là (154+10);2=82 số bé là 154-82=72🍕❤

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Nguyễn Tuấn Minh

  21:11 06/12/2021

  Giữa chúng có số khoảng cách là : 4+1= 5(khoảng cách ) Hiệu 2 số là : 2 x 5 = 10 Số bé là : (154- 10): 2= 72 Số lớn là : 154 – 72 = 82 Đ/S: Số bé : 72 Số lớn : 82

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Đinh Tuấn Huy

  21:03 10/12/2021

  Hiệu hai số chẵn đó là: (4 + 1) x 2 = 10. Số lớn là: (154 + 10): 2 = 82 Số bé là: 154 – 82 = 72.

  Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi