108. LUYỆN TẬP TRANG 27

Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5: Luyện tập trang 27

Bài giải

Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh bằng 2m là:

(2 x 2) x 4 = 16 ()

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh bằng 2m là:

(2 x 2) x 6 = 24 ()

Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh bằng 1m 5cm là:

Đổi 1m 5cm = 1,05m

(1,05 x 1,05) x 4 = 4,41 ()

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh bằng 1m 5cm là:

(1,05 x 1,05) x 4 = 4,41 ()

 

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

(1,5 x 1,5) = 2,25 ()

Diện tích bìa phải dùng để làm hộp là:

2,25 x 5 = 11,25 ()

(Vì hộp không nắp nên hộp có 5 mặt)

Đáp số: 11,25

Bài 3. (Trang 27 VBT Toán 5)

Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là . Hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất ?

Bài giải

Diện tích một mặt hình lập phương:

54 : 6 = 9 ()

Cạnh hình lập phương thứ nhất 3cm vì:

3 x 3 = 9()

Diện tích một mặt hình lập phương:

216 : 6 = 36 ()

Cạnh hình lập phương thứ hai là 6cm vì:

6 x 6 = ()

Cạnh của hình lập phương thứ hai gấp cạnh hình lập phương thứ nhất số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

Đáp số: 2 lần

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 5: Luyện tập chung trang 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *