Trang chủ Đố vui Đố vui số 2

Đố vui số 2

do-vui-so-2

Số còn thiếu điền vào dấu hỏi chấm là gì?

Đã hết hạn trả lời câu hỏi.

Đố vui số 1

Tìm số còn thiếu thay cho dấu “?”

do-vui-toan-hoc-so-1

Theo quy luật, số ở hàng giữa là tích của hai số của hai hàng bên cạnh. Vậy số cần tìm là 4 và 56.

dap-an-do-vui-toan-hoc-so-1