Trang chủ Đề thi HSG số 8 – Lớp 4

Đề thi HSG số 8 – Lớp 4

  • Số lượt tham gia: 11 lượt
  • Số câu: câu
  • Thời gian làm bài: phút

Hocthattot gửi đến bạn Đề thi HSG số 8 – Lớp 4

Trích tài liệu:

Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 360m, nếu viết thêm chữ số 1 vào trước số đo chiều rộng thì được số đo chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn?

Bài 4: Có hai thùng đựng dầu, thùng một đựng nhiều hơn thùng hai 48 lít. Nếu đổ thêm 2 lít vào mỗi thùng thì số dầu ở thùng hai bằng 2/5 số dầu ở thùng một.

a) Hỏi lúc đầu mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

b) Muốn số dầu ở thùng một gấp hai lần số dầu ở thùng hai thì phải rót từ thùng một sang thùng hai bao nhiêu lít dầu?

Xem chi tiết:

60

Chúc mừng

Đã hoàn thành bài Kiểm tra phút
Đề thi HSG số 8 – Lớp 4

Số câu hỏi trả lời đúng:

Thời gian làm bài:

Đề thi HSG số 8 – Lớp 4

Thời gian còn lại

00:0-1:60
00:00:00

Số câu đã làm

Câu chưa làm

Câu đã làm

Câu chưa chắc chắn

Câu trả lời đúng

Câu trả lời sai