Trang chủ LỚP 9 Toán cơ bản Đề thi cuối học kỳ 2 Đề thi học kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Cầu Giấy – Hà Nội

Đề thi học kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Cầu Giấy – Hà Nội

Hocthattot gửi đến bạn đề thi HK2 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Cầu Giấy – Hà Nội

Trích tài liệu:

Câu II: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10, hai trường A và B có tất cả 750 học sinh dự thi. Trong số học sinh trường A dự thi có 80% số học sinh trúng tuyển, còn trong số học sinh trường B dự thi có 70% số học sinh trúng tuyển. Biết tổng số học sinh trúng tuyển của cả hai trường là 560 học sinh. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường?

Câu IV: Cho nửa tròn (O; R) đường kính AB và điểm M thuộc nửa đường tròn đó (M khác A và B). Trên dây BM lấy điểm N (N khác B và M), tia AN cắt nửa đường tròn (O) tại điểm thứ hai là P. Tia AM và tia BP cắt nhau tại Q.
1) Chứng minh: bốn điểm M, N, P, Q cùng thuộc một đường tròn.
2) Chứng minh: MAB và MNQ đồng dạng.
3) Chứng minh MO là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MNQ.
4) Dựng hình bình hành ANBC. Chứng minh QB = QC.sin QPM.

Xem chi tiết:

Download